L’Associació de Veïns del barri de Sant Antoni és una entitat que treballa per a l’interès general, sense cap ànim de lucre i sense adscripció ni preferència per a cap partit polític. Duu a terme una extensa tasca social, cultural, educativa i de lleure, que té com a grans objectius millorar l’entorn i la qualitat de vida dels ciutadans i fomentar la convivència, la solidaritat i el civisme. L’Associació de Veïns s’organitza en tres branques principals amb les següents tasques:

Fer sentir la veu dels veïns i veïnes del barri.
Portar a terme projectes solidaris d’atenció a les persones.
Organitzar actes culturals de barri.

L’objectiu primordial de l’Associació de Veïns és:

La convivència, la solidaritat i l’arrelament. Entesos com una forma de relació entre les persones basada en la comunicació, el respecte, la igualtat, l’acceptació de la diversitat, la interculturalitat i la participació ciutadana.

Disposem de: Local de l’Associació, de lloguer, amb espais i equipament per a fer les tasques pròpies de l’objecte social de l’entitat. Secretari tècnic permanent, amb contracte indefinit a temps parcial. Grup de voluntaris i voluntàries sense els quals no es podria dur a terme tota la tasca que a l’Associació volem fer.

Restem oberts les tardes de dilluns a divendres, de 17,00h a 20,30h, a l’Avinguda Mistral, 30.